Vergoedingen en Tarieven

Worden de kosten vergoed?

De kosten voor de mondhygiënist kunnen vergoed worden. Er zijn steeds meer zorgverzekeraars die de zorg, verleend door de mondhygiënist, vergoeden. Als u aanvullend verzekerd bent voor de tandarts, krijgt u 75% tot 100% vergoedt. Dit kunt u het beste navragen bij uw verzekeraar.

Wist u dat kinderen tot 18 jaar 100% verzekerd zijn in de basisverzekering voor de mondhygiënist?

De onderstaande tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (de NZa).

Tandvleesbehandelingen

T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 146.43

T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 160.25

T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 29.84

T22 Grondig reinigen wortel door mondhygiënist, per element € 22.10

T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na intiële tandvleesbehandelig € 85.65

T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 99.46

T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 44.21

T41 Beperkt consult parodontale nazorg € 58.02

T42 Consult parodontale nazorg € 65,00

T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 97,50

T44 Complex consult parodontale nazorg € 130,00

T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 146.43

T61 Evaluatie-onderzoek met parodotiumstatus € 160.25

T91 Pocketregistratie help € 33.15

T92 Parodontiumregistratie help € 66.31

T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling help € 38.68

T94 Behandeling tandvleesabces € 74.60

Preventieve mondzorg

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten € 12,39

M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten € 12,39

M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten € 12,39

Verdoving

A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 13,81

A15 Oppverlakte verdoving € 7,18

Klaar voor een stralende lach?

Klik hier om een afspraak te maken